Ahmet Yıldız Kimdir

Ahmet Yıldız Kimdir

asker, siyaset adamı (Trabzon/Sürmene 1921). 1941’de Ha-rpokulu’nun bitirerek asteğmen rütbesiyle orduya katıldı. Kara Kuvvetleri’nin çeşitli birlik ve karargâhlarında hizmet verdi.

1955’te girdiği Harp Akademisini 1957’de bitirerek kurmay binbaşı oldu. Akademi öğrenciliği sırasında, DP yönetimine karşı gizlice oluşturulan ihtilal komitesinin İstanbul kanadı çalışmalarına katıldı. 27 Mayıs Harekâtından sonra kurulan Milli Birlik Komitesi üyeleri arasında yer aldı; Basın Yayın Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 1961’de kurmay albay rütbesiyle emekliye ayrıldı. 1961 Anayasasına göre oluşturulan çift meclisli parlamentoda, Cumhuriyet Senatosu’na tabiî üye olarak girdi. 1976’da, Halkevleri Derneği genel başkanlığına seçildi. 12 Eylül 1980 Harekâtı sonrasında, derneği siyasal amaçlarla kullandığı gerekçesiyle tutukladı. Dört yıl süren yargılaması sonucunda aklandı; bu karar 1987’de Yargıtay’ca da onaylandı. Halkevleri 10. Olağan Kongresinde (Ekim 1988), yeniden genel başkanlığa seçildi.

Yorum yazın