Ahmet Teküdar Han

Ahmet Teküdar Han Kimdir

ilhanlı hükümdarı (?-1284). Babası Hülagü Han, annesi Kutuy Hatun dur Ağabeyi Abaka Han zamanında İran’ın Nihavend I ve Dinever şehirlerinde oturan Ahmet I Teküdar onun 1282 de ölümü üzerine Meraga yakınlarında toplanan kurultayda İlhanlIların üçüncü devlet başkanlığına seçildi. Ahmet Teküdar, babasından kalan zengin hâzineyi hanedan üyeleri arasında paylaştırdı. Tahta çıkınca Müslüman olan Ahmet Teküdar, Abaka Han’ın tersine Memlûklerle dost geçinmek istedi ve zamanın ünlü bilginlerinden Kutbettin Şirazi’yi ve şeyh Abdurrahman’ı Kahire’ye gönderdi. Ancak Memlûk Sultanı Kalavun, Anadolu’da yapılan yağma ve yıkımlara son verilmediği sürece buna yanaşmayacağını bildirdi. Teküdar Han zamanında Horasan ve Derbent’te barış egemen oldu. Abaka Han’ın oğlu Argun, amcası Ahmet Teküdar’ı öldürüp devletin başına geçti. Ahmet Teküdar Han’ın güçsüz kişiliğinden ötürü devlet yönetiminde daha çok annesi Kutuy Hatun söz sahibiydi. Ahmet Teküdar Han, dindarlığı ve tasavvufa düşkünlüğüyle de tanınır.

Yorum yazın