Ahmet Şevki Akçay

Ahmet Şevki Akçay, (d. 1888, İzmir – ö. 1959, İstanbul), Türkiye’de hayvan patolojisinin kuruculanndan olan veteriner hekim.

1912’de Askeri Baytar Mektebi’ni bitiren Akçay, Balkan Savaşı’nda atlardaki ruam hastalığını incelemek üzere Çatalca’ya gönderildi. I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Askeri Baytar Mektebi’ndeki histoloji derslerinin yanı sıra patoloji derslerini de üstlendi. 1922’de askeri ve sivil baytar okullanmn birleştirilmesiyle kurulan Baytar Mekteb-i Alisi’nde embriyoloji, patoloji ve et kontrolü muallimliğine getirildi (1923). 1927-30 arasında Almanya’da incelemeler yaptı. 1933’te Ankara Üniversitesi’ne bağh olarak kurulan Veteriner Fakültesi Patoloji Enstitüsü’nde doçentüğe atandı. 1936’da aynı kuruluşta profesör, 1937’de enstitü direktörü, 1944’te de ordinaryüs profesör oldu. 1958’de emekliye aynldıktan sonra Adana’da bir hayvan hastanesinin kurulmasına önayak olan Akçay, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde de bir patoloji müzesi ile bir histopatoloji preparat arşivi oluşturdu. Ölümünden sonra ailesi tarafından konulan ve Türkiye’nin ilk veterinerlik ödülü olan Akçay Ödülü, her yıl Veterinerlik Fakültesi’ni birincilikle bitiren öğrenciye verilir. Yapıtlan arasında Hastalıklı Örü Bilgisinde Köksel Teknikler (1936), Evcil Hayvanlarda Otopsi Teknikleri (1938), Genel Patoloji ve Patolojik Anatomi (1939), Evcil Hayvanlarda Özel Patolojik Anatomi (1945) sayılabilir.

Yorum yazın