Ahmet Reşit Rey kimdir

Ahmet Reşit Rey kimdir , Ahmet Reşit Rey hayatı , eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilgiler.

Türk şairi (Çankırı 1870-îstanbul 1956). Ekrem Reşit Rey ve Cemal Reşit Rey’in babası. İstanbul Mülkiye mektebini bitirdi (1888). Saray mabeyn kâtibi oldu (1890). Kudüs mutasarrıflığına (1906), sonra Halep valiliğine (1908) ve Dahiliye nazırlığına getirildi (1912). Sevr antlaşmasına karşı çıktığından görevinden ayrıldı. Bir süre Galatasaray sultanîsinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Latin ve fransız şairlerinden çevirileri vardır. Edebiyat hayatında H. NAZIM takma adını kullanırdı. E-seri: Nazariyat-ı Edebiye (Edebiyat Nazariyeleri) [1912].

Yorum yazın