Ahmet Refik Altınay Hayatı ve Eserleri

Ahmet Refik Altınay Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

ALTINAY, Ahmet Refik (1881 – 1937)

Ahmet Refik Altınay Hayatı ve EserleriTanınmış tarihçilerimizdendir. İstanbul’da doğdu. Beşiktaş Askerî Rüştiyesi (Ortaokulu) ile Kuleli Askerî İdadisi’nde (lisesinde) okudu. 1898 yılında, piyade olarak, Harbiye’ yi birincilikle bitirdi. Bir süre askeri okullarda almanca ile tarih dersleri verdi. Sonra, kıta hizmetine geçti. Balkan Savaşı’ndan sonra, gözlerindeki bozukluk yüzünden, yüzbaşı rütbesiyle emekliye ayrıldı. 1918’de Darülfünun (üniversitede) Osmanlı Tarihi profesörü oldu, 1933’e kadar bu görevde kaldı. Hayatının son yıllarında kendini büsbütün yazılarına adadı. Ayrıca, Tarih-i Osmanî Encümeni, Tarihî Vesikalar Tasnif Komisyonu üyeliği gibi bilimsel görevlerde de bulundu. İsveç Hükümeti, 1918 yılında Ahmet Refik’e “Demirbaş Şarl” adındaki eserinden ötürü nişan verdi. Karolin Cemiyeti adında bir tarih derneği de, kendisini onbin kronluk bir ödülle mükâfatlandırdı.

Ahmet Refik pek çok gazeteye, dergiye tarih yazıları yazmıştır. Makaleleri, sohbetleri, romanları tarihi halka sevdirecek nitelikteydi. Bunun yanı sıra bilimsel incelemeler yapmaktan da geri kalmamıştır. Ayrıca, şiirleri, şarkıları da vardır ki, bunları “Gönül” adındaki kitabindi toplamıştır.

Eserleri.
Salifcif-i Muzafferiyat-ı Osmaniye; Meşhur Osmanlı Kumandanları; Büyük Tarih-i Umumi (6 cilt, tamamlanmamıştır); Geçmiş Asırlarda Türk Hayatı Serisi (16 kitap); Tarihî Simalar; Kabakçı Mustafa; Lâleli Devri; Köprülüler (2 cilt); Tesavir-i Rical; Felâket Seneleri; Kadınlar Saltanatı (4 cilt); Sultan Cepi; Sokollu; Âlimler ve Sanatkârlar; Bizans Karşısında Türkler; Samur Devri; Lady Montague’nün Şark Mektupları; Hoca Nüfuzu; Türk Mimarları; Baltacı Mehmet Paşa; Fatih Sultan Mehmet ve Ressam Bellini; Bizans İmparatoriçeleri; Prusya Nasıl Yükseldi; Ocak Ağaları; Mimar Sinan; Türkiye Madenleri; İstanbul Hayatı (4 cilt); Kıral Demirbaş Şarh; Lamartine; Mülteciler Meselesine Dair; Gönül (Şiirler, şarkı güfteleri)

Yorum yazın