Ahmet Halit Yaşaroğlu Kimdir

Ahmet Halit Yaşaroğlu Kimdir

Ahmet Halit Yaşaroğlu eğitimci, yayıncı (Eğin 1891-İstanbul 1951). Mülkiye Mektebi’ni (SBF) bitirdikten sonra eğitim-öğretim işini seçti, Muallimler Cemiyeti’-nin (1918) kuruluşunu sağladı, müfettişlikler yaptı (1921-1924), liselerde öğretmen olarak çalıştı (1924-1946). Bir başka yanı da yıllar önce kurduğu Ahmet Halit Kitabevi’nı (1928) yönetirken eğitici ilkelere öncelik tanımasıydı. Çeşitli dergileri kurup yaşattı (Çocuk Dünyası, Türk Kadını Mecmuası), okul ve aile ansiklopedilerini yayına sokması, okul kitaplarıyla eğitim işlerine yardımcı olmasıydı. Onun ölümüyle eşi öğretmen-yazar Naime Halit’in yönetimine geçen kurum zamanla etkinliğini ve ilgisini yitirerek ancak 1967’ye kadar yaşatılabildi.

Yorum yazın