Ahmet esmer

Ahmet esmer (1893-1982) tarih profesörü, gazeteci. Lefkoşe İngiliz Lisesi’nde, İstanbul Darülfünunu’nda okudu. ABD’de Columbia Üniversitesi’nde devletler hukuku ve siyasi tarih doktorasını yaptı. Gazeteciliğe babasının Kıbrıs’ta çıkardığı Sünuhat gazetesinde başladı. 1924’te arkadaşlarıyla birlikte Vatan gazetesini kurdu, Milliyet’te yazıişleri müdürlüğü yaptı. 1930’da Mülkiye’ye, 1936’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde profesör olan Esmer, Ulus gazetesinde dış politika yazarlığını da sürdürdü. Bir süre milletvekilliği ve Basın Yayın Genel Müdürlüğü (1950) yaptı, 1951’de SBF’deki görevine döndü. Eserleri: Siyasi Tarih 1789 – 1919 (1936), Siyasi Tarih 1919 – 1939 (1953), Türkiye ve Komşuları (1964, İngilizce).

Yorum yazın