Ahmet Emin Yalman Kimdir

Ahmet Emin Yalman Kimdir

Ahmet Emin Yalman gazeteci, yazar (Selanik 1888-istanbul 1972). İstanbul Alman Lisesi’nden sonra (1907) ABD’de okudu. Columbia Üniversitesi’nde felsefe yanı sıra gazetecilik öğrenimi görerek yüksek lisans diplomasıyla yurda dönünce (1914) bir süre Darülfünun’da, Ziya Gökalp’ın yanında asistanlık yaptı (1914-1916), ortaöğrenim yıllarında özendiği gazeteciliği yazılarla sürdürürken öğretmenlik İşini yürüttü (Mülkiye Mektebl’-nde istatistik 1916-1920 hocalığı), Malta sürgünleri arasına katıldı (16 Mart 1920 sonrası). Adı yaşamına karışan, İmzasına niteleme olan Vatan gazetesini çıkarmaya Malta dönüşünde başladı (26 Mart 1923), Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’-nın kapatılmasıyla ilgili siyasal kargaşa sırasında kapatılan gazetesinden yoksun kaldığı gibi (12 Ağustos 1925) istiklal Mahkemesi’nce de yargılandı. Koşulların uygun sayıldığı bir zamana kadar yayın organını çıkarıp yönetemedi, 1936’da Kaynak adlı haftalık bir gazeteyle başladığı işini önce Tan sahiplerinden biri olarak sürdürdü, Vatan’ı yeniden örgütledi (19 Ağustos 1940). Yazdıklarının yarattığı yankıların bir dürtüsüyle Malatya’da siyasal bir sulkastten kurtuldu (28 Kasım 1952), DP hükümetleri zamanında yayın suçundan 15 ay hapis cezasına uğradı (1959), 27 Mayıs eylemiyle kurtuldu (1960), ortaklarıyla anlaşmazlığa düşünce Hür Vatan’ı tutturmayı denedi (1960-1962), bu kez başaramadı. Her zaman Batı demokasilerinin uyguladığı geniş bir liberalizmi savunmuştu, atak ve yürekli çıkışlarıyla kamuoyunun olumlu puanlarını aldığı zaman dilimleri de oldu.

Başlıca eserleri
: Havalarda 50000 Kilometre (3 cilt, gezi notları, 1943, Naziliğin içyüzü (1943), Yarının Türkiyesine Seyahat (1943), San Fransisco’da Neler Gördüm (1945), Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (4 cilt, 1970).

Yorum yazın