AHMET bin ALİ EL-HIZIR

AHMET bin ALİ EL-HIZIR

Batı Karahanlı hükümdarı (? – 1095). Genç yaşta Karahanlı tahtına çıktı (1080-1081). Özellikle zamanın ünlü din bilginleriyle geçinemedi. Kadı’l-Kudat Ahmet bin Süleyman’ı öldürttü. Bunun üzerine din bilginleri Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’a başvurarak yardım istediler. Sultan Melikşah 1089’da önce Buhara’yı sonra da Semerkant’ı ele geçirdi ve Özkent’e kadar geldi. Ahmet bin Ali tutsak edilerek Selçuklu başkenti İsfahan’a götürüldü. Sultan Melikşah, Ebu Tahir Harezmi’yi Semerkant’a vali atadı. Ancak Karahanlıların temeli olan Çiğil-lerin kumandanı Aynü’d-Devle el-Ha-rezmî’nin kentten kovulması üzerine Sultan Melikşah ikinci kez Semerkant üzerine yürüdü ve Emir Atsız’ı Semerkant Valiliğine getirdi. Sultan, bir süre sonra eski hükümdar Ahmet bir Ali’yi Selçuklulara bağlı olmak koşuluyla Karahanlıların başına getirdi.Fakat İran’da kaldığı sırada Batınilerle yakın ilişkiler içinde bulunduğu anlaşılan Ahmet bin Ali, ülkesine dönüşünde dinsizlikle suçlandı ve halka açık bir yargılamadan sonra ileri sürülen suçlamaları reddetmesine karşın ölüme mahkûm edildi (26 Haziran 1095). Yerine amcasının oğlu I. Mesut bin Muhammet geçti.

Yorum yazın