Ahmet Bey Kimdir

Ahmet Bey Kimdir

AHMET BEY, Tunus Beyi (? – öl. 1855). Tunus’ta yönetimi elinde bulunduran Hüseyni soyunun onuncu beyidir. Babası Mustafa’dan sonra yönetimi ele aldı (1837)Döneminin göze çarpan.en büyük özelliği Tunus’ta Batılı kurumlan yerleştirme çabalarıdır. Tutsaklar yararına davranışlarıyla ünlü olan Ahmet Bey,

1841 ’de zenci tutsakların alınıp satılmasını yasakladı ve 1846’da Batılı devletlerin de özendirmesiyle tutsaklığı resmen kaldırdı. Tunus’ta bir rahib ve rahibe okulunun açılmasına izin verdi. Ahmet Bey, Avrupadaki ordular gibi bir ordu oluşturmak için de çaba gösterdi ve Fransız subaylar getirterek askerlerin eğitimini sağladıysa da başarılı olamadı. Bir donanma kurma yolundaki çabaları da sonuçsuz kaldı, Tunus’u bağımsız olarak elde tutmak ve OsmanlIlara karşı Fransızlardan destek sağlamak yolunu tuttu. Bununla birlikte 1849’da Osmanlı padişahına çeşitli hediyeler, 1854 Kırım Savaşı sırasında da 8.500 kişilik bir askeri birlik gönderdi. Osmanlı Devleti’nce Ahmet Bey’e Müşir-i evvel (Vezir) Ahmet Paşa ünvanı verildi. 30 Mayıs 1855’te ölen Ahmet Bey’in, türlü yönlerden kötüye giden Tunus’ta devlet hâzinesini halkın pek de yararına olmayan lüks işlere, bir türlü bitirilemeyen saraylara harcaması beyliğin zayıflamasına neden oldu.

Yorum yazın