Ahmet Bedevi Kimdir

Ahmet Bedevi Kimdir

AHMET BEDEVİ Sidi, Mısırlı tarikat kurucusu (Fas 1200-Tanta 1276). Gençlik döneminin niteliklerini dile getiren çok çeşitli lâkaplarla anılır. 30 yaşlarına kadar dövüşken ve eğlence düşkünü bir delikanlıyken birden, bilime ve ibadete yöneldi. Yedi kıraat üzerine Kuran ve ayrıca fıkıh (Şafii) öğrendi, inzivaya çekilerek konuşmayı bırakıp işaretlerle anlaşma yoluna girdi. Kardeşiyle Irak gezisinde Ahmet Rifai (öl. 1174) ve Abdülkadir Geylani’nin (öl. 1165) mezarlarını ziyaret etti. Bundan sonraki yaşamıyla ilgili birçok menkabeler oluştu. Mısır’da Tanta’ya yerleşti (1236-37), birçok dost ve mürit edindi, kerametler gösterdiğine inanıldı. Ahmet Bedevi, düşünce ve ahlak yüceliğinden çok Hint fakirlerini çağrışıtıran bir derviş yaşamıyla tanınır. Dama çıkıp yüzünü güneşe döner, gözleri kızarıp bozuluncaya kadar günlerce güneş altında kımıldamadan dururdu. Bu dam üstünde durma törelerinden dolayı müritlerine de ashab al satıh dendi. Bedevi ya da Ahmediye diye anılan tarikatı asıl düzenleyen, çocukluk arkadaşı, 40 yıllık yoldaşı ve ölümünden sonra halifesi Abd-al Al dır.

Abd-al Al, Ahmet Bedevi’nin mezarının üstüne bir mescit yaptırdı.Memluk Sultanlarının önem verdiği tarikat, Mısır’ı alan Osmanlılarca önemsenmediyse de halk arasında yaygın etkisini sürdürdü.

Yorum yazın