Ahmed Vesim Paşa

Ahmed Vesim Paşa

Kaptan ı derya (İstanbul 1825-ay. y. 1909). Mehmet Seyyit Reşit Efendi’nin oğludur. Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’dan mülâzım (teğmen) rütbesiyle çıktıktan sonra donanmanın Girit eylemine katıldı, başarısından dolayı yüzbaşı rütbesiyle Kara Deniz Limanları Muhafızlığına atandı (28 Haziran 1847). Donanmada uzmanlık için gittiği (1851) Ingiltere’de iki yıl kaldıktan sonra Mekteb-i Bahriye’ye topçu öğretmeni oldu. Kırım Savaşı’nda nakliye gemilerinde görev yaparak kolağası (1855), binbaşı (1857) rütbelerini aldı, saltanat gemisi Peyk-i Savlet, miralaylık rütbesiyle Edirne Korveti süvariliklerine getirildi, Rus Amirali Podukov ile Kara Deniz kıyılarının haritasını çıkardı (1859). Ferik rütbesiyle Bahriye Meclisi Başkanlığı’na (1861) vezir rütbesiyle de Kaptan-ı Deryalığa (Ocak 1865) atandı. Girit kuşatmasının kaldırılması, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’nda Tuna’nın ve İstanbul Boğazı nın savunmasında yararlıklar gösterdi. Üçüncü kez Kaptan-ı Deryalığı (21 Mayıs 1878) sırasında, Sultan II. Abdülhamit Ahmet Vesim Paşa yı görevden attı ve göreve bir daha getirilmedi. Yaşamının sonlarında en yaşlı vezir olduğu için şeyh-ül Vüzera diye anılıyordu. Mezarı Üsküdar Mevlevihanesi Mezarlığındadır. Ahmet Vesim Paşa nın Osmanlı donanmasının güçlendirilmesinde, yeni gemiler yaptırılmasında’emeği vardır.

Yorum yazın