Ahmed sudi bosnevi kimdir

Ahmed sudi bosnevi kimdir

Sudi, asıl adı ahmed (d. Foça, Bosna – ö.y. 1598. İstanbul). İran edebiyatının ünlü yapıtlarına yazdığı Türkçe şerhlerle tanınan Osmanlı yazar. İstanbul’da medrese öğrenimi gördü. Diyarbakır’da Hüsrev Paşa Med-resesi’nde Fars dili bilginlerinden Muslihid-din Larî’nin derslerine devam etti. Şam, Bağdat, Necef ve Kûfe’de ünlü bilginlerin yanında bulundu. Arapça. Fars dili ve edebiyatı öğrendi.

Sudi en önemli çalışması olan Şerh-i Di-van-ı Hâfız-ı Şirazî’de (1834, 3 cilt), İran’ın en büyük lirik şairlerinden Hâfız’ın bütün şiirlerini beyit beyit çevirmiş, açıklamış ve yorumlamıştır. Şerh-i Gülistan (1833, 1877) ve Şerh-i Bostan da (1871) Sadi’nin güç yapıtlarının Türkçede kolayca okunup anlaşılmasına yardımcı olan değerli çalışmalardır. Şüruhü’l-Kâfiye (1895, 3 cilt) ve Şerh-i Şâfiye ise Sudi’nin, ünlü dil bilgini İbn Hacib’in yapıtlarına yazdığı şerhlerdir.

Yorum yazın