Ahmed Mazhar Paşa

Ahmed Mazhar Paşa , türk devlet adamı (İstanbul 1834-ay.y. 1890). özel öğrenim gördü; BabIâli’ye kâtip oldu (1852). Şûrayı Devlet evrak müdürlüğüne getirildi (1869). Gemlik kaymakamlığına (1871), Çatalca mutasarrıflığına tayin edildi (1872). Çatalca mutasarrıflığındaki başarısı sebebiyle vezirliğe yükseltildi. 1877’de Bosna valiliğine, 1878’de Halep komiserliğine, aynı^ yıl sonunda Muhacirin komisyonu reisliğine getirildi. İstanbul şehremini oldu (1879). Uzun süre bu görevde kaldı. Dolmabahçe gazhanesinin ve Terkos’un kuruluşuna önayak oldu; İstanbul’un birçok caddesini ağaçlandırdı. Hastalığı sebebiyle görevinden alındı (1889). [m]

Yorum yazın