Ahi Ahmet Çelebi

Ahi Ahmet Çelebi

hekim (Kastamonu ?- Mısır 1521). Babası, Candaroğlu İsmail Bey’in sarayına Tebriz’den gelen hekim Kemalettin Çelebi’dir. Hekimliği babasından ve Kudbeddin Şirazi’den öğrendi. 1460’ta Candaroğlu beyliğinin yıkılması üzerine İstanbul’a yerleşti. Fatih Sultan Mehmet dönemi tıp bilginlerinden Altuncuzade’-nin yanında tıp öğrenimini sürdürdü. Sonra Fatih Dârüşşifası’nda, 1488’de
II. Bayezit’in Edirne’de yaptırdığı darüş-şifada hekim olarak görev yaptı. Aynı yıl Ösmanlı sarayı hekimbaşılığına getirildi. Hekimbaşılığı sırasında İstanbul, Edirne, Çorlu, Hayrabolu, Yenicesu ve Şile’de cami, medrese, mektep, hamam, çeşme vb. yapılar yaptırdı, bunlardan bir bölümünü vakfetti. İstanbul’da Eminönü’de bir mahalle “Ahi Ahmed Çelebi” adıyla anılır, Kâbe’yi ziyaretten dönerken Mısır’da öldü. En önemli yapıtı Risâle-i Flasati’l-Külâve’l-Mesane (Böbrek ve Mesane Taşları Kitabı) adını taşır. Türkçe olarak on bölüm halinde kaleme alınmıştır.

Yorum yazın