Agrippa

Agrippa

Yunan filozofu (İS 3. yy dolayları). Ainesidemos’tan sonra yaşadı. Plrron’un kuşkucu felsefesini yeniden ele alıp temellendirdi. Ainesidemos’un insanı kuşkuculuğa götürmek için koymuş olduğu on ilkeyi (tropos) Agrippa beşe indirerek yalınlaştırdı. Özellikle her tanıt ilkesinin ayrı bir tanıta gereksinim duyduğunu, böylece sonsuzca geri gidildiğini ve güvenilir bir yargıya hiçbir zaman erişilemiyeceğini göstermesi, bilginin göreli olduğunu söylemesi, bunu yalnız duyulara değil, akla da dayaması köktenci bir kuşkucu olduğunu gösterir. Formülleştirdiği beş kural (tropei) Antik Yunan kuşkucu felsefesinde rastlanabilecek kuşkucu yöntemin en belirgin örnekleridir. Böylece Akademi kuşkuculuğunu da aşmış olmaktadır (bak Arkesilaos ve Karheades).

Yorum yazın