Agamemnon Kimdir

Agamemnon Kimdir

Troya Savaşları’ nda Akhaoi krallarının başı, başkomutanı. Troya (Truva) Savaşı’nda Yunan ordularını yönetir. Babası Atreus kolundan Pelops ve Tantalos soyundan; annesi Aerope kolundan Tanrı Zeus ile Europa’nın oğlu Minos’un kızı; İsparta Kralı Menelaos’un da kardeşidir. Tanrı lanetine uğramış bahtsız bir soydan gelir. Agamemnon’un krallık yetkisi Zeus’tan kaynaklanır. Babası Atreus ile Thyestes arasındaki kardeş düşmanlığı birçok tragedyaya konu oldu. Troya Savaşları’nda savaş tutsağı Khrysesi’i geri vermek istememesi Akhilleus ile aralarının açılmasına neden olur. Tanrıça (Tanrıların rüzgâr göndermesi için kızı İphigeneia’yı kurban etmek zorunda kalır (bak. iphigeneia). Troya Savaşı’nda birçok yiğitlikler gösterir. Fakat hiçbir zaman bir Akhilleus olamaz. Troya Savaşı’nın sonunda ülkesine döner. Bu arada kızı iphigeneia’nın ülkesi uğruna da olsa öldürülmesini kabul edemeyen karısı Klytaimnestar, kocasından öç alma tutkusuyla sevgilisi Aigisthos ile birlikte bir tuzak hazırlar. Agamemnon’u saraya dönüşünde sevgiyle karşılar. Savaş tutsağı olarak Traja’dan Priamos’ un kızı bilici Kassandra’yı getirmesini kabul eder görünür. Kassandra Sarayda kaldığı ilk gün tabanın kanla kızardığını söyler. Birkaç gün sonra da Agamemnon sarayında ölü bulunur. Bu konuyu işleyen Yunan ve Latin Tragedya ozanları, olaya değişik ayrıntılarla yaklaşırlar; Kimilerine göre onu karısı Klytaimnestra, kimilerine göre de karısının sevgilisi Aigisthos öldürmüştür. Klytaimnestra’yı Agamemnon’u öldürmeye yönelten neden yasak aşkı değil, anne sevgisidir. Klytaimnestra’nın Elektra ve Orestes adlı iki çocuğu daha vardır. Fakat iphigeneia’nın ölümünden sonra anaları onlardan da nefret eder. Babası öldürüldüğü sırada Elektra olayı görür ve babasının öldürüldüğü sarayda annesinin bir adamın metresi olarak yaşamasını kabul edemez. Klytaimnastar, Elektra’yı bir çiftçiye hizmetçi verir. Elektra orada kardeşi Orestes’in gelip babasının öcünü alamasını bekler. Sonunda Orestes saraya döner. Annesi Klytaimnestra’yı öldürür. Bu söylenceler, Aiskhylos’un “Agamemnon”, Sophokles’in “Elektra”, Euripides’in “Elektra, ve Orestes” adlı tragedyalarına konu olmuştur.

Agamemnon, Aiskhylos’un tragedyası (İÖ 458). Yunan tiyatrosundan bu güne tam olarak ulaşan tek üçlemenin ilk eseri. Konu, Troya seferine çıkarken Tanrıça Artemis uğruna kızı iphigeneia yı kurban etmiş olan Kral Agamemnon un on yıl sonraki dönüşünde karısı Klytaimnestra ve âşığı Aigisthos eliyle öldürülüşüdür. Atreus soyunun lanetli yazgısı böylece bitmeyecek, Elektra ve Orestes kuşağında da sürecektir. Bzk. Khoephoroi, Eumemis’ler.

Yorum yazın