Adnan Turani Kimdir

Adnan Turani Kimdir , Adnan Turani resimleri ve eserleri hakkında bilgiler.

Adnan Turani (d. 1925, İstanbul), lirik anlatımcı yapıtları ve kuramsal çalışmalarıyla tanınan ressam.

1945-48 arasında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde öğrenim gördü. Bir süre çeşitli liselerde resim öğretmenliği yaptıktan sonra 1953’te açılan sınavı kazanarak Almanya’ya gitti. 1959’a değin sırasıyla Münih Güzel Sanatlar Akademisi’n-de Franz Nagel’le, Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi’nde Henninger ve Willi Baumeister’le, Hamburg’da da Heinz Trökes’le birlikte çalıştı. 1959-70 arasında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, 1970’ten sonra da Hacettepe Üniversitesi’nde ders verdi. 1973’te “Modern Plastik Sanatları Yaratan Etkenler” adlı teziyle doktora çalışmasını tamamladı.

Turani Almanya’daki eğitimi sırasında rengin anlatımcı niteliklerine ilgi duydu ve nesnel biçimlerden hareketle soyutlamacı bir tavır geliştirdi. Daha sonra çizgi ve lekeye ağırlık vererek, yoğun boya hamurundan yararlandığı lirik anlatımcı yapıtlar üretti. Hem “Sarı Saçlı Kız” (1980) ve “Efsane Kız” (1982) gibi soyutlamacı kadın figürlerinde, hem de “Kompozisyon” (1964) gibi soyut uygulamalarında çizgiyi kaligrafik bir anlatımla kullandı.

Turani için resim önceden tasarlanmayan, oluşum süreci içinde organik olarak gelişen bir yaratım süreciydi. Bu süreç bitmiş yapıttan daha önemliydi. Resmin kuramsal yönüyle de yakından ilgilenen Turani’nin sözlük Ve ansiklopedik çalışmalarının yam sıra Modem Resim Sanatının Gerçek Çehresi(1960), Resim Üzerine (1964), Dünya Sanat Tarihi (197.1, 1979), Çağdaş Sanat Felsefesi (1974), Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı (1977, 1984) ve Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi (1982, 2 cilt, Nurullah Berk ile birlikte) adlı kitapları vardır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın