Adam Mickiewicz Kimdir

Adam Mickiewicz Kimdir – Adam Mickiewicz Müzesi Hakkında Bilgiler

Adam Mickiewicz KimdirPolonyalı ozan (Zaosye [günümüzde Novogrudok], 1798-İstanbul, 1855). Yoksul düşmüş soylu bir aileden gelen Adam Mickievvicz, Novogrudok’ la Dominiken papazların yönettiği bir okulda köklü bir öğrenim gördükten sonra yaşamında çok önemli bir etkisi olan Vilnius Üniversitesi’ne girdi. Bu dönemde Polonya gençliği. Polonya’nın yitirdiği bağımsızlığına yeniden kavuşmasının ancak bilgi ve kültür açısından aydınlanma yoluyla gerçekleşeceğine inanıyordu.

Mickievvicz, 1817’de Çarlık Rusyası’ nın baskısına karşı yurtsever görüşleri yaymayı amaçlayan gizli gençlik örgütlerinden birine girerek etkin rol oynamaya çalıştı.

1819-1923 yılları arasında Kovno’da gymnasium öğretmenliği yaptığı sıralarda ilk önemli şiir kitabı Oda do mlo-doşci’yi (Gençliğe Od, 1820) yazdı. Ballady i Romanse (Baladlar ve Romanslar) adlı şiirlerini ve başka lirik şiirleri içeren Poezje (Şiir, 1822) adlı ilk şiir derlemesinin yayımlanmasından sonra Polonya’da genç romantik akımın tartışılmaz önderi oldu. Daha sonra 1823’te Grazyna ve Dziady (Atalar) adlı destansı şiir derlemelerini yazdı. Aynı yıl tutuklandı ve daha sonra Rusya’ya sürgüne gönderildi (1824). Bu arada, tanınmış yapıtı Sonely Krymskie’yi (Kırım Soneleri, 1826) ve Töton şövalyelerine karşı halkının savaşımını ortaya koyduğu bir destan olan Konrad Wallenrod (1828) gibi yapıtlarını oluşturdu. Moskova’da bulunduğu sırada, yakınlık kurduğu Puşkin’in aracılığıyla seçkin Rus aydınlarıyla tanışma olanağını buldu.
1829’da Rusya’dan ayrılmasına izin verilince, gittiği Almanya’da Goethe ile tanıştı. İtalya’da da bir süre kaldıktan sonra 1832’de Fransa’ya giderek Paris’e yerleşti. Bu sırada, Ksie-ginarodui pielgrzymstvva polskiego’ yu (Polonya Ulusunun ve Hacılarının Kitabı, 1832) yayımladı, romantik esinli bir dram olan Dziady (1833) adlı yapıtını tamamladı.

1834’teyse Litvanya gelenek ve törelerini anlattığı on iki bölümlük tarihsel bir destan olan ve başyapıtı olarak kabul edilen Pan Tadeusz’u (Bay Tadeusz) oluşturdu: Aynı yıl ünlü piyanist Maria Szymanovvska’nm kızıyla evlendi. 1839’da Lozan Üniversite-si’ne Latin edebiyatı profesörü atandı, 1840’ta yeniden Paris’e döndü ve Collège de France’da İslav edebiyatları üstüne dersler verdi. Ama siyasal nedenlerden dersleri kaldırıldı. 1848’de İtalya’da Avusturya’ya karşı bir Polonya lejyonunu örgütledi, 1855’te Türkiye’ye geldi; yerleştiği İstanbul’da öldü. Beyoğlu’nda oturduğu ev onarılarak Ekim 1984’te müze olarak ziyarete açıldı.

Yorum yazın