Adalbert Stifter Kimdir

Adalbert Stifter Kimdir

Adalbert Stifter KimdirAvusturyalı romancı (Oberplan [bugün Hornı Plana], Bohemya 1805-Linz 1868). Viyana üniversitesinde okudu, özel öğretmen, okul müfettişi ve saray danışmanı oldu. İlk hikâyeleri altı cilt halinde Studien (Etütler) [1844-1850] genel başlığı altında toplandı; bunları Bunte Steine (Renkli Taşlar) [1853] derlemesi izledi. Bu eserlerin başarısı, tabiatın dikkatle incelenmesinden ve tanımlamaların çekiciliğinden ileri gelir. Romanlarında ve daha sonraki hikâye derlemelerinde de bu nitelikler dikkati çeker: Der Nachsommer (Yaz Sonu) [1857], mutluluğu feragatte bulacak bir çiftin hikâyesidir; Witiko (1864 -1867) konusunu Bohemya tarihinin bir olayından alır. Stifter, dilindeki duruluk ve zariflik ile, en büyük alman nesir yazarlarından biridir; idealist bir düşünürdü, güzellik sevgisine yönelmişti (aynı zamanda ressamdı). Romanlarında ahlâkî iyimserliğini ortaya koyar.

Yorum yazın