Abdurrahman Nafiz Paşa

Abdurrahman Nafiz Paşa , türk devlet adamı (öl. İstanbul 1852). İran elçiliği yapan Seyid Mehmed Refi Efendinin oğlu. Medrese öğrenimi gördü. Mühürdarlık ve gümrükçülük yaptı, Darphane ve Mukata-at nazırlığında bulundu. 1837’de kendisine vezir rütbesi verilerek maliye nazırlığına getirildi. Abdülmecid’in tahta geçmesinden sonra (1839) azledildi; rütbesi alınarak Kütahya’ya sürüldü. İki yıl sonra vezirliği geri verildi. Birçok kere maliye nazırlığına tayin edildi: 1850’de evkaf nazırı oldu. (M)

Yorum yazın