Abdullah Vassaf Efendi

Abdullah Vassaf Efendi (d. 1662, Akhisar – ö. 1761, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı ve divan şairi. Aynı zamanda usta bir hattattı.

Akhisarlı Şeyh Mecdeddin soyundan Mehmed Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini Akhisar’da gördükten sonra İstanbul’a yerleşti. Dönemin ünlü öğretmenlerinden Kara Halil Efendi’den ders aldı. 1699’da müderris oldu. 1724’te Selanik, 1727’de Mısır kadılığına getirildi. 1733’ten başlayarak üç kez art arda fetva emini oldu. 1736’da mezhep sorunlarını görüşmek üzere İran’a gönderilen heyete fetva emini olarak katıldı. 1741’de Anadolu kazaskeri, 1748’de Rumeli kazaskeri oldu. 1755’te şeyhülislamlığa atandı. Beş ay kadar sonra yaşlılık gerekçesiyle görevden alındı. Bursa’ya sürgün edildi ama bağışlanarak İstanbul’a döndü.

Türkçe, Arapça, Farsça şiirler yazan Abdullah Vassaf Efendi, Abdî ve Vassaf mahlaslarını kullanmıştır. Fetvalan Fetava-yı Vassaf adı altında toplanmıştır. Hayâl-i Behçetâbad adlı 1.500 beyitlik manzum
nasihatnamesi dışında çeşitli dini risaleleri ve edebi nazireleri vardır.

Etiketler: ,

Yorum yazın