Abdülkerimzâde Mehmed Efendi

Abdülkerimzâde Mehmed Efendi türk devlet adamı (? – İstanbul 1561). İstanbul’da öğrenim gördükten sonra müderris oldu. Bu görevden sonra Halep, Mısır, Şam ve Bursa mollalıklarında bulundu. Anadolu kazaskerliğine tayin edildi (1550). Eserleri: Kadı Beyzavi’den Haşiye, Haşiyeyi Tecrid’e Haşiye, Harirî tarzında Makamatı. (m)

Yorum yazın