Abdülkadir Noyan

Abdülkadir Noyan , türk hekimi (1886-1977). Askerî tıbbîyeyi bitirdi Birinci Dünya savaşında Çanakkale’de, Bağdat’ta ve Musul’da hıfzıssıhha müşavirliklerinde bulundu. İstanbul Gülhane Askerî Tıp akademisine askerî hıfzıssıhha ve dahiliye profesörü oldu (1919). Millî mücadeleye katılmak için Ankara’ya gitti (1921). Sakarya Meydan savaşına katıldı. Ankara kumandanlığı baştabipliğine tayin edildi. Bundan sonra Gülhane Askerî Tıp akademisi dahiliye profesörü oldu. İstanbul I. Ordu sıhhiye mütehassıslığına (1941) ve Millî Savunma Bakanlığı Sıhhiye dairesi başkanlığına getirildi (1943). 1945’te askerlikten istifa etti; Ankara Tıp Fakültesi dekanlığına ve Dahiliye Kliniği direktörlüğüne getirildi. 1947’de Ankara Tıp İntaniye kliniği ordinoryüs profesörü oldu. 1952’de emekliye ayrıldı. Eserleri: Akciğer Veremi Tedavisi (1935); Asabî Hipertansiyon (1939); İntan Hastalıkları (1943); Şekerli Diyabetin Bugünkü Durumu (1946); Son Harplerde Salgın Hastalıklarla Savaşlarıın (1956); İlâçla Tedavi Sanatı (1959); Ankara Tıp Fakültesi Kuruluş Tarihçesi (1959); Memleketimizde Salgın Hastalıklar

Yorum yazın