ABBAS bin ME’MUN

ABBAS bin ME’MUN,7. Abbasi Halifesi Me’mun’un oğlu (?-Membiç 838). Babasının halifeliği sırasında El Cezire valisiydi. Bizans imparatorluğu ile yapılan savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi. Babası Me’mun’un 833’de ölümü üzerine devletin başına el-Mutasım geçti. Oysa Me’mun tarafından Bizans’a karşı görevlendirilen ordu komutanları Abbas’ı halife ilan etmek istiyordu.

Ancak o bu isteklere karşı çıkarak amcası el-Mu’tasım’ı destekledi ve ona biat etti. Gene de halife, mevkiini sağlamlaştırmak gereğini duyarak Bizans ile savaşa son verdi, orduyu terhis etti. Daha sonra Ucayf bin Anbese adındaki bir Arap komutanının kışkırtmasıyla Ab-bas’ın el Mu’tasım’a karşı düzenlediği bir komplo ortaya çıkarıldı. Komplo girişiminde bulunan kişiler ölümle cezalandırılırken Abbas, Membiç’de hapishaneye atıldı ve 838’de burada öldü.

Yorum yazın