Abaza Siyavuş Paşa

Abaza Siyavuş Paşa, türk devlet adamı (öl. İstanbul 1688). Köprülü Mehmed Paşanın kölesiydi; sonra onun kızıyle evlendi. Fazıl Ahmed Paşanın sadrazamlığında onun kapıcılar kethüdası oldu. Fazıl Ahmed Paşa ile birlikte Uyvar, Girit ve Kamaniçe seferlerine katıldı. Rikâbı Hümayun kapıcılar kethüd alığına getirildi (1676). Koca Mustafa Paşanın sadrazamlığında küçük imrahor tayin edildi (1678). Çehrin seferine katıldı. Silâhtar oldu (1681). İkinci Viyana kuşatmasına cebecibaşı olarak katıldı; sipahiler ağası oldu (1684). Aynı yıl Diyarbakır valiliğine, sonra Bosna (1685) ve Halep (1687) valiliklerine getirildi. Varadin’de bulunduğu sırada askerleri sadrazam Sarı Süleyman Paşa aleyhine kışkırttı ve kendisini sadrazam ilân ettirdi. Mehmed IV askerin bu isteğini kabul ederek sadrazamlık mührünü gönderdi. Siyavuş Paşa kayınbiraderi Fazıl Mustafa Paşa ile anlaşarak Mehmed IV’-ü tahttan indirdi. Süleyman II padişah oldu. Ordu ile birlikte İstanbul’a döndü. İstanbul’da isyan eden askerler tarafından öldürüldü. (

Yorum yazın