ABAZA MEHMET PAŞA

ABAZA MEHMET PAŞA, Osmanlı veziri (?-Sinop 1771). Vezirazam Hekimoğlu Ali Paşa’nın Enderun Ağası görevinde bulunduğu sıralarda Sivas’ta ayaklanan asilere karşı gösterdiği başarılı çalışmaları üzerine Türkmen Ağalığı’ na atandı (1754). Mirmiranlıkla Maraş Valisi olduktan sonra, 1762’de Konya Mutasarrıfı, 1769’da Bender Muhafızı oldu, daha sonra Boğdan Seraskeri’nin emrinde çalıştı ve aynı yıl iç-il (İçel) Sancağı’na gönderildi. Bu görevi sırasında vezirlik rütbesini aldı. 1770’de İsmail Muhafızı, arkasından da Hırsova ve Silistre Muhafızı oldu. Aynı yıl içinde görevini kötüye kullanması ve birtakım başarısızlıkları üzerine vezirliği elinden alındı ve Köstendil’e sürüldü. Ancak
Kırım Hanı Selim Giray’ın arabuluculuğuyla vezirliği yeniden elde eden Abaza Mehmet Paşa, Azak Denizi üzerindeki Yenikale Muhafızlığı ile görevlendirildi. Ancak buradaki kimi kalelerin Ruslar tarafından alındığını öğrenince Sinop’a döndü. Görevini yerine getirmediği gerekçesiyle idam edildi. Başı İstanb Jİ’a getirilerek Üsküdar’a gömüldü (1771). Hotin Kalesi’nin kurtarılması sırasında gösterdiği yararlılık üzerine, üç tuğlu vezirler arasına yükseltilmişti. Moldavya Savunması’nda da hizmet gören Abaza Mehmet Paşa, 1 Ağustos 1770’teki Kuhul Savaşı’nda ordunun sağ kanadında komuta etmişti.

Yorum yazın