1. Elizabeth hakkında bilgi

1. Elizabeth hakkında bilgi tanınmış İngiltere kraliçesidir (1533 – 1603). Kral VIII. Henri’nin (Henry) kızıdır. Birçok bilginden ders alarak yetişti. 1558 yılında hükümdar oldu. En karışık bir dönemde ülkesini başarı ile yönetti. Annesinin, babasıyla evliliği kaldırıldığından güç durumda kalmıştı. Katolikler, İskoçya kraliçesi Mari Stuart’ın (Mary Stuart), hükümdarlığını savunuyorlardı Kanunî bir mirasçısı da yoktu. Birçok sevgilisi olduğu halde evlenmedi. Cimri ve sert bir yaradılışta idi. Olaylar karşısında soğukkanlı ve kuşkulu davranırdı. Genç-
İlginde Katolikliği kabul ettiği halde, hükümdar oluşundan sonra, Angllkanlı- ğı, İngiltere’de yemden egemen kıldı. Katoliklerin ve Kalvencilerin davranırlarını sertlikle önledi. Fakat, Iskoçy a’da, Protestan partisini silah kuvvetiyle des-tekledi. Bu partinin zafer kazanmasını sağladı. Mâri Stuart, I. Elizabeth’in yanma sığınmak zorunda kaldı. Mari Stuart, hapiste bile tehlike yaratıyordu. Muhalefet ondan yana oluyordu. Kraliçe
I. Elizabeth, akrabası ve tutsak ettiği konuğu Mari Stuart’ı uzun süre gözal-tında tuttuktan sonra idam ettirdi (1587). İskoçya’yı ve sonra da İrlanda’ yı İngiltere’ye bağladı. Onun zamanında Amerika’da Virjinia (Virginia) sömürgesi kuruldu (1584). Denizlerde ö- n’emli başarılar kazanıldı. Ispanya’nın büyük armadası ağır bir yenilgiye uğratıldı (1588). Ticaret ve endüstri gelişti. Kraliçe I. Elizabeth, burjuvaziye karşı köylü sınıfını destekledi. Yoksul halk yararına kanunlar çıkardı. Parlamentoya karşı otoriter olmayı başardı Milli bir hükümdar oldu. İngiliz röne- sansı onun ¡Samanında ortaya çıktı ve ünlü Şekspir (Shakespeare) bu dönemde yetişti.

Yorum yazın