ULUSAL ÖLÇEKTEKİ İNOVASYON POLİTİKALARI

ULUSAL ÖLÇEKTEKİ İNOVASYON POLİTİKALARI
Yarının dünyasında iddia sahibi olan bütün ülkeler inovasyonda yetkinlik kazanma yada varolan yetkinliklerini artırma meselesini ulusal ölçekte benimseyip, yine ulusal ölçekte uygulamaya koydukları ulusal bir politika çerçevesinde ele almaktadırlar. Tabii herhan gibi bir konuda ulusal bir politikadan söz ediliyorsa, tahmin edilebileceği gibi, bu politikanın oluşturulması ve hayata geçirilmesi süreçlerinde mutlaka kamu tarafından üstlenilen bir rol yada bir kamu müdehalesi söz konusudur. Buradaki ‘kamu müdehalesi’ alışık olduğumuz bir terimle ‘devletin müdehalesi’ olarakta okunabilir. Hem hem bütün Pazar ekonomileri de izlenen inovasyon politikaları incelendiğinde, bu müdehalenin daha çok, inovasyon faaliyetlerinin özelliklede inovasyonun ana kanağını oluşturan Ar_Ge faaliyetlerinin finansman yönünden devletçe desteklenerek inovasyonu teşvik edici bir ortamın yaratılması yönünde olduğu görülecektir.

5.1. IBM Geleceği Anlattı: Sınır Yok
IBM’in teknoloji alanındaki yeniliklerinin insanların yaşamını ve iş dünyasını nasıl değiştirdiğini anlatmak amacı ile her yıl düzenlediği Futurebusiness Summit etkinliği 10 Mayıs 2005 Salı günü İstanbul Swissotel’ de gerçeklerti.
Zirveye ilk üç yıl İstanbuul’da düzenleye IBM, bu yıl Futurebusiness Summit’i 1 Haziran’da İzmir’e, 14 Haziran’da Ankara’yada tanıyacak. Her yıl farklı bir kavram ve içerikle düzenlenen etkinliklerin bu yılki teması “Yarının Dünyasında Sınır Yok!…”
Zirvenin açılış konuşmasını yapan IBM Türk Genel Müdürü Hüseyin Kızıltay, sürdürülebilir büyüme ortamında bilgi teknoloji yatırımlarının önemi ve yenilikçilik (inovasyon) girişimlerinin istihdamın artırılmasındaki etkisini vurguladı. Önde olmak için Ar-Ge nin önemine değinen Kızıltay , IBM’ nin 2004 yılında bu alana 5.7 milyar dolar harcadığını kaydetti.IBM’ in son 12 yılda 29 binden fazla patent aldığını belirten Kızıltay, “patentlerle ilgili politikamızda ciddi değişimler söz konusu. Bu yıl dikkatli bir şekilde patentlerin bir kısmını açmaya başladık. IBM; açık sistemleri de , açık dünyayı da çok fazla destekliyor. Geleceğin bunda olduğuna inanıyor” dedi.
Teknolojide büyük bir değişimin söz konusu olduğunu söyleyen Hüseyin Kızıltay şöyle devam etti: “bizi artık sadece içeride kendi kendimize kurduğumuz stratejiler değil, açıkçası müşterilerimiz ve Pazar yönlendiriyor. 2004 yılında dünya çapında 456 CO ile yapığımız araştırmada, şirketlerin’ büyüme , verililik, inovasyon ve müşteri ilişkisi’ ne önem verdiğini gördük.”
Hizmetler’ in, IBM’ in gelirlerinin içinde geçen yıl toplam gelirin yarısına ulaştığını belirten Kızıltay, “işletmelerin beklediği değişime karşı IBM olarak ta ciddi bir şekilde değişmiş durumdayız. Bu değişim hızla devam edecek. Özellikle bilgi teknolojileri grupları üstüne gelen ve çok ciddi, gittikçe karmaşıklaşan, yaygınlaşan teknolojinin, iş değeri yaratmak için süreçlerle birlikte yenilenmesi, uygulanması konularında çok ciddi hizmet desteğine ihtiyaçları var. Bizim dönüşümümüz de bunu desteklemek amaçlı yapılan bir dönüşüm. Yolumuz bu … IBM’ i bu yolda hızla değişerek ve gelişerek göreceksiniz. Bunu yaparken araştırma geliştirme, yani yaratıcı olmaya devam etmek zorundayız. IBM olarak ta bizim sadece ürün değil aynı zaman da müşteri problemlerini çözmek konusunda da araştırma ve geliştirmeyi, yaratıcılığı kullanmamız lazım.” diye konuştu.

5.2. Sınır Tanımaz Mucit: İsmail Haritaoğlu
“Bilgide, teknolojide, hizmette sınır yok!…” sloganı altında düzenlenen etkinliklerin İstanbul’ da onur konuğu İsmail Haritaoğlu idi….Yenilikte sınır tanımayan bir mucit olarak IBM’in ABD’deki Almaden Araştırma Labovatuarı’nda çalışan Haritaoğlu, IBM Labovatuarı’nda geliştirdiği ve dijital görüntülerdeki yazıların kullanıcının ana diline çevrilmesini sağlayan ınfoscope adlı avuç içi cihazı ile Time dergisi tarafından yılın adamları arasında gösterildi.
“yenilikçiliğin önemi ve rekabette farklılık yaratmak (invention to innovation)”konularında bilgi birikimini katılımcılarla paylaşan İsmail Haritaoğlu, yenilikçiliği kullanarak rekabette yarattıkları farklılıkları anlattı. Konuşmasında, inovasyona yani yenilikçiliğe değinen Haritaoğlu, “birçok şeyi keşfedebiliyor, buluş yapıyorsunuz… önemli olan bunların buluş olarak kalması değil, ekonomik ve sosyal olarak bir değer haline gelmesidir.buna da inovasyon diyoruz. Yenilikçiliğin değeri giderek artıyor. IBM olarak bunun farkındayız ve çok farklı stratejiler geliştiriyoruz. Sürekli olarak bugün değil, yarın neler olacak, onları düşünüp ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz.”dedi.
“Önemli olan yenilikçilik ya da inovasyonun değer yaratması”diyen Haritaoğlu konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Otomobil 90 yıl içinde halka ulaşmışken, günümüzde ise mobil uygulamaları en hızlı şekilde topluma yayılmakta. Bir buluş yapıp 4-5 yıl beklemek artık çok geç. Bu yüzden tek başınıza bir şey yapamayacağınızı farkediyorsunuz. Daha büyük ortaklıklara gitmeniz gerekiyor. Artık patent anlayışı değişti. Ortak çözüm geliştiriliyor, araştırmacıların müşteriyle çalışması sağlanıyor, farklılık yaratabilecek kavrayışlara, kişilere ulaşması sağlanıyor.”
IBM’in inovasyonla birlikte yeni bir sürece girdiğini vurgulayan Haritaoğlu, “bu sürecin adı global innovation outlook, yada küresel inovasyona bakış diyebileceğimiz bir süreç. Uzmanlarca ortaklaşa çalışmalar sonucunda, inovasyon sürecinin küresel ekonomi ile büründüğü yeni yapı ortaya çıkartılmaya çalışıldı. Ve çalışmalar sonucunda sağlık, kamu yönetimi ve iş yaşamı alanında inovasyonların, toplumların ve küresel ekonominin gelişmesinde diğerlerine göre daha önemli olduğu tespit edildi.”dedi.
2002 yılında getirdiği infoscope projesi hakkında da bilgiler veren Haritaoğlu, şunları söyledi:”Bu proje, yabancı dillerdeki resimleri bir şekilde sizin anlayabileceğiniz dile çevrilmesi. Siz sadece resmi bir yere, bir server’a göndermeniz yetiyor. Bu bir buluştu. Müşterilerimizden bir istek gelmemişti. Bu inovasyon haline, yeni uygulama haline geçti. Önceleri çeviri olarak gelişen bu projenin değişik versiyonları ABD’de emlak alanında, kanıt toplamak için ya da trafikte park cezası yazmada kullanılabiliyor. Ayrıca zor gören insanların okumasında da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Henüz prototip olan bir proje ise sesli mesajın yazı haline getirilerek mobil cihaza aktarılması…”

Yorum yazın