Teknoloji Nedir Nasıl Gelişmiştir

Teknoloji Nedir Nasıl Gelişmiştir 

Teknoloji, bir sanayi koluyla ilgili yapım yöntemlerinin ve aygıtlarının incelenmesiyle oluşan bir bilgi koludur.
Dünyanın 4 500 milyon yaşında olduğu hesaplanmaktadır. Ancak Dünyada ilk insan bir milyon yıl kadar önce yaşamaya başlamıştır. Bu kısa süre içinde bile insan yaşamakta olduğu gezegeni değiştirmeyi başarmıştır. Çeşitli aletlerin yardımı ile çevresini gereksinmelerine göre değiştirmiştir. İnsanın gereksinmelerini karşılayabilmek için kullandığı aletler ve uygulamalar teknolojinin alanına girer.
Taş devrinde elle yapılan basit ve taştan aletler kullanılırdı. Yontulan bir taş parçasından hayvanları öldürmek ve derisini yüzmek ya da ağaç kesmek gibi çeşitli işlerde yararlanılırdı. Yaklaşık olarak M.ö. 3500 yıllarında Orta Doğu’da yaşayan insanlar bronzu buldu. Bronz, bakır ve kalayın yani iki ayrı metalin karışımıdır ve bu metallerden daha dayanıklıdır. Bulunuşundan sonra bronz, alet ve silâh yapımında kullanılan başlıca madde olmuştur. Orta Doğu’da Bronz devri M.ö. 1100 yıllarına kadar devam etmiştir. Daha sonra Demir çağı başlamıştır. Bu devirlerin Batı Avrupa’da başlaması ise daha sonraki yıllarda gerçekleşmiştir. Demir çağı ancak M.ö. 7. yılda başlamıştır.
Demir, XVIII. yüzyılda Sanayi Devrimi ile başlayan günümüz teknolojisinde de önemli yer tutar. Sanayi Devrimi sırasında pek çok yeni buluş ortaya çıkmıştır. Bunların arasında buhar makinesi, dokuma makineleri ve demir çelik sanayiinde kullanılan makineler sayılabilir. Kurulan fabrikalar ve yeni makineler el sanatlarını geriletmiştir.
Demirden yapılan çelik çok önem kazanmıştır. Günümüz uygarlığı da çeliğe dayanmaktadır. Yüksek binalar çelik temeller üzerine oturtulmaktadır. Tren ve otomobillerin yanı sıra pek çok alet ve makine de çelikten yapılmaktadır.
Günümüz teknolojisi birkaç ayrı teknoloji dalına ayrılabilir. Her biri günümüz bilim dallarından biri ile ilgilidir ve ayrı sanayi alanlarını kapsar. Örneğin, kimyasal teknoloji, kimya biliminden yararlanılarak petrol sanayiinden başka plastik, boya, ilâç ve besin sanayiinin geliştirilmesini sağlayan daldır. Elektrik teknolojisinden ısıtma ve aydınlatmadan başka saç kurutma makinelerinde, pikaplarda ve daha pek çok ev eşyasında yararlanılır. Ayrıca birçok elektronik aletin yapımı da elektrik teknolojisinin alanına girer.
Uzay teknolojisinde, uzay gemilerinde kullanılan yakıtların geliştirilmesi için kimyasal teknolojiden; uzay araçlarında kullanılan elektronik donatımın geliştirilmesi için de elektrik teknolojisinden yararlanılır. Günümüzde uzay teknolojisinden evlerde de yararlanılmaktadır. Buna örnek olarak dibi tutmayan tavalar gösterilebilir.

Yorum yazın