Sanayi İnkılabının Sonuçları

Sanayi İnkılabının Sonuçları
Sağlık, Beslenme, Çevre, Nüfus :
1) Mikropların keşfi, ameliyat araçlarının sterilizasyonu, ameliyatta başarı şansı arttı.
2) Tıp bilimi gelişti.
3) Gelişen kimya bilimi ile tarımda devrim, yapay gübre ile üretim artışı , pastörizasyon ile yiyecek saklama kolaylaştı.
4) Ekonomik değişiklikler servet dağılımından daha geniş kesimlerin yararlanmasını sağladı.
5) Çevre sorunlarına yol açtı.
6) Çok genel bir kültürel değişim gerçekleşti.
7) Nüfus artmaya başladı. Sebebi ise insanların daha az hastalığa yakalanması, doğum oranlarının yükselmesi ve insan ömrünün artmasıdır.
Kitle Toplumunun Ortaya Çıkışı:
1) Kırdan kente göç başladı. Kentsel yerleşme biçimi görüldü.
2) Devlet liberalleşti.
3) İşçiler sendikal temelde örgütlendi.
4) Tröst ve Karteller ekonomik sisteme egemen oldu.
5) Halkı olup bitenden haberdar kılan yeni bir eğitim sistemi ve iletişim araçları gelişti
Makine ve Teknoloji Devrimi
1) Makine kullanımı yaygınlaştı.
2) Büyük fabrikalar ortaya çıktı.
3) Bilimsel buluşların üretime uygulamasını devletler destekledi.
4) Telefon, mikrofon, telsiz, lamba, araba, bisiklet, daktilo gibi yenilikler gerçekleşti.

Yorum yazın