Sanayi İnkılabının nedenleri

Sanayi İnkılabının nedenleri
Sanayi inkılabının ortaya çıkış nedenleri hakkında araştırmacılar farklı görüşler bildirmişlerdir. Bazı araştırmacılar sanayi inkılabını tek sebebe bağlarken, bazıları da nedenler kümesinin uygun bir tarzda meydana gelmesinin sonucu olarak görmüşlerdir. Sanayi inkılabının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
 Sermaye oranındaki artışı ve bunun yatırımları teşvik eden düşük faiz oranları
 Teknolojik değişmelerle bilgi birikiminin sanayi makinelere ve iş organizasyonuna uygulanması ekonomik verimliliği yükseltmesi
 Serbest ekonominin gelişmesiyle insanların paraya verdiği önemin ve değerin artması.

Yorum yazın