Sanayi inkılabının İngiltere’de başlamasının sebepleri

Sanayi inkılabının İngiltere’de başlamasının sebepleri:
Bunu anlamayabilmemiz için İngiltere’yi diğer Avrupa ülkelerinden ayıran farkları öğrenmemiz gerekir. Bunlar:
 İngiltere bu ülkelere göre daha zengindi.
Bir yüzyıl süren keşifler , esir ticareti, korsanlık, savaşlar ve ticaret İngiltere’yi dünyanın en zengin devleti haline getirmişti.
 İngiltere toprağa dayalı sistemden ticari topluma başarılı bir şekilde geçiş yapmıştı, İngiltere’deki yöneticilerinde bunlara ellerinden gelen desteği vermeleri.
 İngiltere’nin fen ve mühendislik alanındaki çalışmaları destekleyici bir ülke olması
 Kömür ve maden yataklarının zenginliği, icatları destekleyen ve koruyan bir sistem olması.
İşte bu sebeplerden dolayı Sanayi İnkılabı ilk olarak İngiltere’de kendini göstermiştir.

Yorum yazın