Sanayi İnkılabının Diğer Avrupa Ülkelerine Dağılışı

Sanayi İnkılabının Diğer Avrupa Ülkelerine Dağılışı
Sanayi devrimi ilk olarak 1750 ile 1830 yılları arasında İngiltere’de ortaya çıktı. Sonraları diğer ülkelere yayıldı. Bazı ülkelerde ise yayılma 20. yy’da gerçekleşti.
Sanayi inkılabı İngiltere’den sonra Belçika’da ortaya çıkmıştır. William ve John Cockerill Belçika’da kurmuş oldukları atölyeler sanayi inkılabının buradaki başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Belçika’da sanayi inkılabı demir, kömür ve tekstil üzerine yükseldi.
Fransa ise İngiltere ve Belçika’ya göre daha yavaş ve daha eksik bir sanayileşme geçirdi. Bundaki en önemli etken ise Fransız devriminden sonra gerçekleşen Napolion Savaşları’nın yol açtığı siyasal belirsizlik ortamıdır. Her şeye rağmen 1848’e gelindiğinde Fransa artık bir sanayi ülkesidir.
Diğer Avrupa ülkeleri sanayide biraz daha geride kalmışlardı. Çünkü bu ülkeler İngiltere, Fransa, Belçika kadar zengin değillerdi. O dönemdeki siyasal koşullarda zaman zaman sanayinin gelişmesini engelliyordu. Örneğin, Almanya büyük kömür, demir yataklarına sahip olduğu halde ancak 1870’de ulusal birliğini sağladıktan sonra sanayisini geliştirme yoluna gidebildi. Ama geç başlamasına karşın Almanya’nın sanayi üretimi büyük bir hızla arttı. Yüzyılın sonunda Almanya çelik üretiminde İngiltere’yi geride bırakmış ve kimya sanayilerinde de dünyada ilk sıraya yükselmiştir.
Aynı şekilde 19. ve 20. yy’larda güçlenen ABD sanayisi Avrupa’yı geride bırakacak kadar gelişim gösterdi.
Japonya’da zamanla büyük bir başarıyla sanayi inkılabına katılarak gelişmiş ülkeler arasında yer alan ilk Asya ülkesi oldu.
Doğu Avrupa ülkeleri 20. yy’ın başlarında henüz gerideydiler. Ama 1917 devriminin ardından Sovyetler Birliği 1920’lerde ve 1930’lardaki 5 yıllık kalkınma planlarıyla sanayide çok büyük bir hamle geliştirerek dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldi. İngiltere’nin yaklaşık 150 yılda gerçekleştirdiği sanayileşmeyi birkaç 10 yıla sığdırmayı başardı.
Aynı şekilde 20. yüzyılın ortalarında sanayi inkılabı Çin ve Hindistan gibi henüz sanayileşmemiş ülkelere de yayıldı.
Batı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bazı başkaldırılar, görüldü. Sanayi devrimi, geleneksel yaşantı biçimlerini değiştirmiş ve yeni bir kent proletaryası ile politik güç kazanmaya çalışan geniş bir burjuva sınıfı ortaya çıkmıştı.1815 Viyana antlaşmasıyla Napolyon’un ellerinden aldığı tahtlarına yeniden krallar,ekonomik ve toplumsal tedirginliği arttırıyordu.Politik reform isteyen aydınlar saldırılarını bu krallara yönelttiler.Sanayi devrimi Avrupa’nın hepsinde tamamlanmış ama kentlere taşınan halk açlık ve sefalet içerisinde köle gibi çalıştırılıp ölmüşlerdi.Bu topluluklar 2.büyük isyanlarını 1848 krizinde verdiler ama binlerce kişi daha çok aç ve işsiz kaldı.
Bu sırada Avrupa’da kolera salgınının çıkması psikolojik olarak halkta devletlerine karşı bir kızgınlık ve panik hızla yayıldı .

Yorum yazın