Royal Society of London – İngiliz bilimler akademisi

Royal Society of London – İngiliz bilimler akademisi. 1645’e doğru Londra’da kurulan bir bilim derneğinden doğmuştur; demek, 1648’de Oxford’ta şube açmıştı; 1660’ta yeniden teşkilâtlandı. Dernek başkanı Moray, kral Charles ll’ye tasarılarını sundu; bir krallık şartıyle dernek kuruldu ve Royal society adını aldı (1662). Royal society, hükümetin isteği üzerine matematik, fizik ve tabiat bilimleri alanında derinleştirilmiş soruşturmalara girişerek, ülkenin bilimsel hayatına etkin olarak katıldı. Kurum 1665’ten beri Philosophical Transactions’ı (Felsefî Tutanaklar) yayımlamaktadır; bunlar 1887’-de iki diziye ayrıldı: A (Matematik ve fizik) ve B (biyoloji); 1832’de buna şimdi yayımlanan Troceedings of the Royal(Society (Royal Society Görüşüm Tutanakları) eklendi. 1857’den beri merkezi Burlington House’tadır. (L)

Yorum yazın