Rekabet öncesi teknoloji nedir

Rekabet öncesi teknoloji: 1970’li yıllardan beri giderek önem kazanmakta olan rekabet öncesi araştırma için aslında için ortak araştırma demek de mümkündür. Herhangi bir sanayi alanında faaliyet gösteren rakip firmaların üretim aşamasına gelmeden önce kaynaklarını bir araya getirip, beraberce yürüttükleri araştırmalardır. Özellikle jenerik teknolojilerde çok yüksek Ar-Ge maliyetleri nedeniyle firmalar gittikçe daha fazla ortak Ar-Ge çalışmasına yönelmektedir.

Yorum yazın