Deniz Bilimciler Su Örneklerini Nasıl Toplar

Deniz Bilimciler Su Örneklerini Nasıl Toplar
NANSEN ŞİŞELERİ VE HİDROGRAFİK OLTA

Kimyacı bir denizbilimci bir su örneği almak istediğinde, “örnek su $i$esi” denilen bir aygıt kullanır. Bunlardan en çok kullanılanı, her iki ucunda da birer supap bulunan “Nansen Şişesi”dir. Bu şişe bir supapa tutturulmuş olup, örneğin, örnek alınacak derinliğe salınır. Kablo Üzerinde kayabilen bir ağırlık aracılığıyla, şişenin (resimde görüldüğü gibi) tersyüz olması sağlanır. Şişe döndürüldüğü sırada supapları kapanır ve su örneği şişenin içinde kalmış olur. Daha sonra da araştırıcı tarafından incelenmek üzere yukarı çekilir.
Genellikle birçok nansen şişesi aynı kablo üzerinde değişik noktalara yerleştirilir. Buna “hidrografik olta” denir. Her şişenin dibinde bulunan kablonun üzerinde kayabilen bir ağırlık vardır. Bu ağırlıklar alt alta dizili şişeleri, birbiri ardından çevirirler. Bu yöntemle çok farklı derinliklerden aynı anda birçok şişeyle su örnekleri alınabilmektedir.
Nansen şişelerini ya da benzerlerini kullanmanın başlıca yararlarından biri de, bunlara baş aşağı durabilen termometrelerin takılabilmesldir. Bu termometreler, suyun şişeye girdiği andaki sıcaklığını değiştirmeden gösterir. Böylece suya ters daldırılan termometreli nansen şişeleriyle değişik derinliklerden toplanan örneklerin sıcaklıkları da öğrenilmiş olur.

Yorum yazın