Deniz araştırma platformları

Deniz araştırma platformları
DALABİLİR ARAÇLAR Denizbilim araştırmaları, deniz platformları adı verilen araçlarla yürütülür. Aslında bu bir donanım gemisidir. Ama böyle bir gemi ki yapılış biçimi ve içinde taşıdığı donanım, döşem ve aygıtlarıyla eskiden deniz araştırmalarında kullanılan bir geminin dört yılda gördüğü işi şimdi iki-üç ayda yapabilir. Üstelik günümüzde denizbilim araştırmaları yalnız su üstü platformlarıyla yapılmakla kalmayıp, özel denizaltılarla, suya dikey dalabilen gemiler ve hatta uzay uydularıyla yürütülmektedir.
Genellikle araştırma denizaltısının deniz dibinin rahat gözlenmesine olanak sağlayan özel cam ya da plastikten pencereleri vardır. Bazısı ise tamamiyle camdan ve plastikten yapılmıştır. Bunların içindeki insan, sanki bir akvaryum içindeymiş gibi görünür. Ancak, suyun altında yüz metreden dibe inildikçe ışık azalır ve daha derinlerde çevre görünmez olur.
Bu nedenle, deniz dibinde çok güçlü ışık kaynaklarının bile yeterli uzaklığı aydınlatamadığı durumlarda, ses titreşimleriyle arama ve saptama yöntemi uygulanmaktadır. Ses titreşimleri, suyun altında ışıktan çok daha rahat biçimde ve daha uzak yerlere iletilebilir. Buna bir örnek yunuslardır. Bu zeki hayvanlar su altında bir nesnenin yerini
saptamak için gözlerinden çok, bir tür titreşim dizgesinden yararlanırlar. Yunuslar bir yere giderken önce bir ses salarlar, sonra da bunun yankısını dinleyerek söz konusu nesnenin hangi yönde ve ne uzaklıkta bulunduğunu saptamış olurlar.
Deniz araştırmalarında kullanılan bir başka platform tipi de flip adı verilen teknedir. Bu alışılmışın çok dışında bir araçtır. Gemiyle geniş bir boru arasında bir yapıcı vardır. Açık denizde su altını incelemek için baş tarafı dikey olarak suya daldırılır. Bu hareketi yapabilmesi için de geminin kıç tarafına su alınarak ağırlaştırılır. Böylece gövdesinin yarıdan çoğu su altında kalan flip, özel donanımlarıyla su altında araştırma ve incelemeleri yürütmeye çok uygun bir durum alır. 90 metre uzunluğundaki geminin su geçirmez bölmelerinde denizbilimcilerin çalışmasına yarayan her türlü araç-gereç bulunmaktadır. Gözlem ve deneyler bittikten sonra kıça doldurulan su dışarı pompalanarak flip yatay duruma gelir ve başka bir çalışma yerine doğru yol alır.
Deniz inceleme işlerinde bazen sabit platformlar da kullanılır. Yalnız bunlar daha çok sığ sularda yürütülecek araştırmalar yapmaya uygundur. Platformlar dibe kadar inen ayaklar üzerine kurulur ve gezici platformlar gibi sallanmazlar, inceleme aygıtları platformdan denize indirilir ve istenen çalışmalar böylece yürütülür.
Denize indirilecek birçok aygıt vardır. Bu gibi platformların üstünlüğü, dalgalarla birlikte yalpa yapmamaları ve her türlü hava koşullarında hiç sallanmayıp titremeden durabilmeleridir.

Yorum yazın