Çalışan Robotlar

Çalışan Robotlar

Bugün yararlanılan robotların çoğu ya bir fabrikada yinelenen görevleri yapmakta ya da uzay araştırmalarında kullanılmaktadır. Endüstride kullanılan en basit robot,mekanik bir koldan başka birşey değildir. Bu tip bir robot, işlenecek malzemeyi makineye verir. Sonra işlenen malzemeyi kaldırır. Bunun için mekanik kol malzemeyi,ya iki metal parmağı ile, ya mıknatısla, ya bir kancayla ya da emmeyle (örneğin camı, plastiği, metali) alır.
Daha gelişkin endüstri robotları üç bölümden oluşur: El ile kol, bir göz ve bir beyin. Pek çoğunda kol ve el yapay bir organdır, göz televizyon kamerası, beyin de bilgisayardır. HIVIP Mark 1 adlı Japon endüstri robotunun iki televizyon kamerası vardır. Biri masanın üzerine yayılmış olan parçaları gösterirken, ötekisi parçalardan yapılmış olan bir nesnenin değişik açılardan alınmış üç resmini gösterir. İkinci kameradan alınan imgeler doğruca bilgisayara gider. Bilgisayar imgeleri kullanarak nesneyi oluşturmak için bu parçaların nasıl bir araya getirilmesi gerektiğini hesaplar. Bilgisayar bununla da parçaların masadaki yerlerini belirler. Bundan sonra artık bilgisayar HlVIP’ın kolunu yönetebilir. Kol,parçaları sırasıyla masadan alır ve ikinci kameranın gösterdiği resimlere uygun bir kopya olacak biçimde birleştirir. Buna benzer bir robot, Amerika’da Stanford Üniversitesinde yapılmış ve çeşitli parçaları
bir araya getirip bir su pompası imal etmek üzere programlanmıştır. Bu robot bir su pompasının bütün parçalarını almakta, bunları birbirinden ayırabilmekte ve yerlerine vidalayarak pompayı yapabilmektedir.
1976 yılının haziran ayının 10’uncu günü Vikîng 1 uzay aracıyla Mars gezegenine inen, bir insan değil bir robottu. Çünkü Mars dünyaya oldukça uzaktır (80 milyon km. kadar) ve ısısı çok düşüktür ( -85° C ). Ayrıca orada insanı ne gibi tehlikelerin beklediği de bilinemez. Bu nedenlerle, bir insan astronot yerine bir robot astronot gönderilmesine karar verildi. Bu robotun yapması istenen şeyler dünyadayken programlanmıştı ve dünyadan radyo sinyalleri ile yönetilerek bu işler ona yaptırıldı, örneğin Mars’ın bir fotoğrafını çekti, ısısını, rüzgâr hızını, nemini, atmosfer basıncını ve öteki atmosfer durumlarını ölçtü. Mekanik kolunu kullanarak toprak örnekleri topladı. Hatta bu örneklerle,değişik kimyasal ve biyolojik deneyler yaparak yaşam belirtisi olup olmadığını araştırdı.
Bugün robotlar yaptıkları işlerle insanı şaşırtıyorlar. Kimbilir gelecekte yapılacak robotlar bizi kendilerine nasıl hayran bırakacaklar. Düşünmeliyiz ki, dünün gerçek dışı gibi görünen varsayımlarından birçoğu, bugün biyonik bilimince gerçekleştirilmiştir bile.

Yorum yazın