Aydınlanma Çağının Sonuçları

Aydınlanma Çağının Sonuçları
Aydınlanma Çağı’nda aklın kullanılmasıyla doğru ve yararlı olan bilgiye ulaşılabileceği savunuldu. Bunların sonucunda deney ve gözlem önem kazandı.
 Bilim ve teknoloji gelişti.
 Dünyayı geliştiren Sanayi İnkılabı’nın temelleri atıldı.
 Sosyal bilimlerde akılcı görüş benimsendi
 Edebiyat eserlerinde toplumsal konular işlendi.
 Rousseau gibi düşünürler yazılarında baskıcı yönetime karşı çıktı.
 Güzel sanatlarda gelişmeler yaşandı.
 Müzik alanında Mozart , Bach ve ünlü besteciler yetişti.
 Aydınlanma Çağında eski çağlardaki düşünce sistemi gelişti.
 Avrupa’daki siyasal ve sosyal gelişmeler ABD’nin kurulmasına ve Fransız ihtilalinin başlamasında etkili oldu .

Yorum yazın