Aydınlanma Çağı’nda Bilim

Aydınlanma Çağı’nda Bilim
Yeni yeni oluşan modern bilim dine dayalı baştan savma yanıtlara Yunan –Roma biliminin savsatalarına karşı çıkıyordu. Yeni bilim anlayışının öncüsü Bacon’nun Hızlı adımlarla ilerleyen matematiğin yöntemi konusunda kuşkuları vardı. Bilimsel yöntem olarak tümevarım yöntemi öneriyordu. Descartes ise bunun tam karşıtı bir tutumda felsefe sistemini doğrulukları yadsınamayan yoğun düşünceler üzerine kurmuştu ve tümden gelim yöntemini savunuyordu. Aralarındaki büyük ayrılığa karşın ikisi de geçmişse sonsuz savaş açmışlardı. İnsanın yazgısını bilimin çizeceğini, onun için de bilim ve ilahiyatın birbirinden ayrılması gerektiğini , deneyin zorunlu olduğunu vurguluyorlardı.
Bilimlerdeki yeni gelişmenin öncüsü Galilei oldu. Tanrının bir doğa kitabı, öteki Kitab-ı Mukaddes olmak üzere insana iki kitap gönderdiği biçimindeki eğretilemeyi sürdürerek doğa kitabının matematiğin doğa biliminin diliyle yazıldığını savundu. Bu tutumuyla kilise görüşlerini sarstı.

Ayrıca Kopernic’in gök bilimi ile ilgili çalışmalarını bir aşama daha ileriye götürdü. Yerin güneş sisteminde bir gezegen olduğunu açıklayarak sarmıştır. Galilei’nin kendi teleskopuyla yaptığı gözlemler sonucunda, bir gökcisimleri sistemini ve bir hareket düzeni varlığını ispatladı.

Yorum yazın