Araştırma-Geliştirme Arge

Araştırma-Geliştirme: Araştırma bilinmeyeni bilmeğe, öğrenmeye dönük yapılan bilimsel-teknolojik faaliyettir. Geliştirme ise, mevcut bilgiyi veya teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye doğru yönlendirme faaliyetidir. OECD’ye göre araştırma-geliştirme bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırmak amacıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır.
Araştırma geliştirme üç gruba ayrılmaktadır:
1. Temel araştırma
2. Uygulamalı araştırma
3. Veri tabanı oluşturulmasına yönelik araştırma

Etiketler:

Yorum yazın