PROGRAMLAMA DİLLERİ

PROGRAMLAMA DİLLERİ

Programlama dilleri iki ana bölümde toplanabilir:(a)Makineye yönelmiş diller ya da makine dilleri,(b)probleme yönelmiş diller ve bunlara ilişkin programlama sistemleri.

1.1. Makine Dili ile Kodlama

Problem önce,bilgisayarın özellikleri ve mevcut komutlarla yapabileceği işlemler dizisi biçiminde ifade edilir;sonra programcı tarafından bu, bilgisayarın makine dilinde yazılır.Elde edilen makine dilindeki program gerekli veri ile birlikte,bilgisayarca doğrudan doğruya icra edilebilir ve aranan sonuçlar bulunur.Ancak makine dili ile programlamada bazı önemli güçlükler ortaya çıkar.Bütün komutların makine dili ile kodlanması; komutların makine tarafından icra olunacak sırada yazılması ve yanlışlıkla ya da başka bir nedenle bazı komutlar atlanmışsa, bundan sonraki bütün komutların araya eklenenler için ötelenmesi ve adreslemenin yenilenmesi zorunluluğu;bütün lojik ve program düzenlemenin programcı tarafından yapılması;programcının kullandığı bilgisayarı çok iyi anlamış olma gereği bu güçlüklere örneklerdir.

1.2. Programlama Sistemleri

Programlama sistemleri genel olarak bir dil ve bir birleştirici ya da derleyici programdan oluşur.Programlama dili,programcı tarafından kolayca öğrenilebilecek ve yazılabilecek,bilgi işlem sisteminin yapım özellikleri ve yapılacak işlemler arasında uzlaşma sağlayabilecek bir biçimde olmalıdır.Bu dilin,diğer herhangi bir dildeki gibi, dilbilgisi,noktalama ve yazma kuralları olacağı acıktır.
Bir bilgisayarda programlama sistemlerinin bulunması makine dilinde programlamanın güçlüklerini önemli ölçüde azaltır.Birleştirici program ve derleyiciler,programların makine dili dışında probleme yönelmiş bir dilde hazırlanabilmesi olanağını sağlar.Programlama dilinde makine diline çeviriyi,birleştirici ya da derleyici aracılığı ile,bilgisayarın kendisi yapar. Programlama sisteminin dili makineye ya da programa yönelmiş olabilir.

1.3. Sembolik Programlama Sistemleri

Sembolik programlama sistemleri,programcıyı makine dili ile kodlamanın güçlüklerinden büyük ölçüde kurtarır;fakat belli bir bilgisayara göre hazırlandıklarından ve sistemin programlama dilinin kısmen makineye yönelik olmasından dolayı makine dili düzeyinde çalışan ,öğrenilmeleri oldukça uzun suren sistemlerdir ve her bilgisayar için farklıdır,diğer bir deyişle makineye bağlıdır;her bilgisayarda ayni dil kullanılamaz.

1.4. Probleme Yönelmiş Diller ve Derleyiciler

FORTRAN,COBOL,ALGOL, vb. bu tur programlama sistemlerine bazı örneklerdir.Bu tur programlama sistemleri ile çalışmada,temel programın derleyici program aracılığı ile bilgisayarca,belli kurallara uyarak makine dili programına çevrilmesine derleme denir.Derleme sırasında rastlanan dil kurallarına aykırı olan hatalar özel hata mesajları ile bilgisayarca programcıya bildirilir.
Probleme yönelmiş dillerin en önemlilerinden biri,bilimsel ve mühendislik araştırma ve uygulamaları için geliştirilen ve en yaygın olarak kullanılan FORTRAN dilidir.FORTRAN adi,formül çevirisi anlamındaki, İngilizce “FORmula TRANslation” kelimelerinin ilk hecelerinden oluşur.FORTRAN dili sayısal hesapla ilgili herhangi bir problemin kolaylıkla ifade edilebilmesini sağlayacak biçimde düşünülmüştür.Komutlar ya da deyimler herhangi bir güçlük olmaksızın anlaşılabilir ve yorumlanabilir.Bazı deyimler problemin matematiksel bağıntılarına çok benzer. FORTRAN programlama sistemi 1954 yılında J.W Backus tarafından önerilmiş ve ilk kez 1957 yılı baslarında IBM 704 Bilgi İşlem Sisteminde kullanılmıştır.1960 yılında BURROUGHS kendi bilgisayarları için bir FORTRAN derleyicisi hazırlamıştır.Günümüze kadar çeşitli FORTRAN programlama sistemleri geliştirilmiş ve kullanılmıştır.FORTRANII,FORTRANII-D,FORTRANIV bunların en önemlilerine örneklerdir.Genel olarak,bir sonraki işlemin bir öncekine göre daha gelişmiş olduğu ve programlamada daha geniş olanaklar sağladığı söylenebilir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın