Yeni Tahvil Tipleri

Yeni Tahvil Tipleri

Para erozyonu, yirminci Yüzyılın kronik bir olayıdır. Enflasyon, nominal değerleri zamanla yıpratmaktadır. Klasik formüllü tahvillerin sahipleri çok kez negatif gelir tuzağına düşmekten kurtulamamaktadırlar. Yeni tahvil tipleri şunlardır:
a) Yeni tahvil tiplerinden biri, indeksli tahvillerdir. İndeksli tahvillerde: Yalnız anaparayı veya anapara ile faizi bir arada kapsayan bir değişkene göre, kupon ödeme ve itfa tarihlerinde borç hesapları yeniden değerlendirilir. Fransa’da 1952-1958 pinay istikrarında, Napoleon altını değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Demiryolları idaresi, çıkardığı tahvillerde yolcu / kilometre ücretini indeks’e esas tutmuştur. Demir ve çelik sanayinde, çelik fiyatı değer hesabına kriter sayılmıştır.
b) İkinci bir tür, kar paylı tahvillerdir. Bu tahvillerde, birer borç senedidir. Tahvil sahibine bir asgari faiz garanti edilmektedir. Ancak borçlu firmanın karından tahvillere ayrıca pay ayrılmaktadır. Tahvil sahibi, firmanın alacaklısı durumunu korumakla beraber, kara da iştirak etmektedir. İtfa badeli de, firmanın vade tarihine kadar kaydettiği gelişmeye göre hesaplanır.
c) Üçüncü bir kategori, hisse senedine çevrilebilir tahvillerdi.

Yorum yazın