Yatırım Fonu Türleri

Yatırım Fonu Türleri
Yatırım fonları, içerdikleri menkul kıymet ve taşıdıkları risk bakımından A Tipi ve B Tipi olmak üzere iki ana gruba ayrılmıştır.

2.1. A Tipi Yatırım Fonları :
Portföyünde hisse senedi, devlet tahvili, hazine bonosu ve gecelik repo gibi menkul değerler bulunan yatırım fonlarıdır.İçeriklerine göre taşıdıkları riskler değişmektedir. Hisse Senedi Fonu, Değişken Fon bu tip fonlara örnek olarak verilebilir.

2.2 B Tipi Yatırım Fonları :
A Tipi yatırım fonlarından farklı olarak, portföyünde hisse senedi bulunmayan yatırım fonlarıdır.B Tipi fonlara ise Likit Fon,Hazine ve Bono Fonu ve Değişken Fon örnek olarak verilebilir.
2.2.1. Likit Fonlar : Vadesine 90 günden az kalmış piyasa araçlarından oluşmuş fonlardır.Portföyünde çoğunlukla repo, devlet tahvili ve hazine bonosu bulunur.Orta risk düzeyindedir.
2.2.2. Tahvil ve Bono Fonları : Portföyünün en az %51’ini devamlı olarak tahvil ve bonoda değerlendiren fonlardır.Yüksek risk düzeyindedir.
2.2.3. Değişken Fon : Portföy sınırlamaları itibariyle diğer yatırım fonu türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır.

Yorum yazın