Warrant

Warrant

Warrant’ın özelliği, mal garantisine dayanan bir kredi aleti olmasıdır.
Genel mağazadan amal tevdi eden bir tacire, iki ayrı belge verilir. Bu belgelerin biri makbuz ve öbürü Warrant’tır. Makbuz, malın mülkiyet sertifikasıdır. Warrant, mal üzerinde rehin hakkıdır.
Tacir, kendisine kredi açan kişiye veya müesseseye garanti olarak Warrant’ı tevdi eder. Makbuz, kendisinde kalır. Tacir borcunu ödemeden malı satarsa, alıcıya yalnız makbuz verebilir. Makbuza Warrant’ın eklenmemiş olması, malın bir borç garantisi olarak tutulduğunu kanıtlar. Alıcı, bedeli öderken bu borucu da dikkate almak olanağını elde eder. Ancak borcu kapatmak suretiyle Warrant’ı geri alabilir. Genel mağazalar makbuz ile Warrant’lı beraber getiren kişiye malı teslim eder.
Warrant, ciro edilebilir.
Warrant, aynı anda iki ayrı dolaşım devresini gerçekleştiren ilginç bir buluştur. Bir yandan makbuzun el değiştirmesiyle mal bir tacirden öbürüne satılabilir. Öbür yandan Warrant devredilerek kredi sağlanabilir.
Warrant yöntemi tarımda, otelcilikte, sanayide ve petrol ticaretinde uygulanmaktadır. Tarım Warrantı tarladaki veya çiftçi elindeki ürünün garanti gösterilerek kredi alınmasını temi etmektedir.
Otelcilikte Warrant, takımların ve mobilyanın borca güvence teşkil etmesidir. Otel, garanti gösterdiği şeyleri kullanmaya devam eder, fakat borç kapatılmadan satamaz.
Sanayi ve petrol Warrant’larında da değiştirilebilir ve yenilenebilir malzeme ve mal, kredinin garantisidir. Otelcilikte ve tarımda olduğu gibi, krediye garanti gösterilmiş değerler işletmecinin muhafazası altındadır.

Etiketler:

Yorum yazın