Vadeli Akreditif Kredisi

Vadeli Akreditif Kredisi:
Genel esaslar dahilinde akreditifler vadeli olarak açılabilir. Vadeli akreditif, ithalatçı ile ihracatçı arasında yapılan anlaşma uyarınca, vesaikin ibrazından sonra ithalatçıya, poliçe olmaksızın belli bir vadede ödeme yapmaya izin veren bir akreditif türüdür.
Vadeli akreditiflerde, yükleme vadesi ve akreditif vadesinden başka bir de ödeme vadesi bulunur. Mal bedelleri vesaikin ibrazında değil ödeme vadesinde ödenir. Ödeme vadesi, konşimento veya taşıma senetleri ya da fatura tarihinden itibaren herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın serbestçe belirlenir ya da kesin bir tarih olarak kararlaştırılabilir.
Vadeli akreditiflerde mal bedelinin müşteriden peşinen tahsil edilmediği durumda Bankamızca ithalatçı lehine muhabirimize karşı bir taahhüde girildiğinden ithalatçıya “Vadeli Akreditif Kredisi” açılması gerekir.
Vadeli akreditifli ödeme, kabul kredisinin poliçesiz olarak kullandırılması gibidir. Vadeli Akreditif işlemlerinde kredinin güvencesini oluşturan vesaik mal bedeli tahsil edilmeden firmaya teslim edildiğinden açılan kredinin güvencesini oluşturan teminatların kuvvetli olmasına özen gösterilmelidir.
Vadeli Akreditif Kredilerinde, Genel Müdürlüğün ilgili birimleri tarafından belirlenen oranlarda akreditif açılış komisyonu ile ithalat devre taahhüt komisyonu alınacaktır.
Vadeli akreditif işlemlerinde muhasebe kayıtları aynen akreditif işlemlerinde olduğu gibi yapılacak Kredi Şubelerinde akreditifin TL veya döviz üzerinden düzenlenmesine ve teyitli veya teyitsiz olmasına göre Akreditif Taahhütlerimizden Borçlar hesabının 933040/933041 veya 932040/932041 no’lu alt hesapları çalıştırılacaktır.

Yorum yazın