Ürün ve Malların Rehnedilip Depoya Alınması, Ekspertizi, Eksper Seçimi ve Sözleşme Alınması İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ürün ve Malların Rehnedilip Depoya Alınması, Ekspertizi, Eksper Seçimi ve Sözleşme Alınması İşlemleri Nasıl Yapılır?

Rehin alınacak mallar hakkında (OM/50.799/1998) “Mal/Ürün Kabul Belgesi” düzenlenir ve kabul emrine dayanarak mallar depoya alınıp depo memuruna teslim edilecektir. Depo memuru depoya alınacak malları Mal/Ürün Kabul Belgesi ile karşılaştırıp cins, marka, model ve tutar olarak kontrolünü yaptıktan sonra malları teslim alacaktır.

Malların/Ürünlerin depoya alınmasını müteakip, eksper depoda malların ekspertiz ve değerlendirmesini yaparak bir rapor yazar.

Rehin alınacak malların ekspertizi Bankamız eksperine, Bankamız eksperi yoksa kredi lehdarı müşteri ile hiçbir ilişkisi ve menfaat bağı bulunmayan ekspere yaptırılacaktır. Ayrıca eksperlerden, Bankanın zarara uğramasından sorumlu tutulacaklarını belirten “Emtia-Ürün ve Mal Ekspertiz Taahhütnamesi” alınacaktır. Ekspere ödenen gerçek ekspertiz ücreti müşteriden aynen tahsil olunacaktır.

Rehin alınan ürün ve mallar, ekspertiz değerleri üzerinden düzenlenecek bir mahsup fişi ile;
————————————————————-/—————————————————982102-Emanet ve Rehinli Kıymetler-Emtia Hesabı (B)

984-Emanet ve Rehinli Kıymet Bırakanlar/Verenler Hesabı (A)
————————————————————-/—————————————————
kaydedilip izlenecektir.

Rehin alınan ürün ve mallar (OM/50.711) “Mal/Ürün Giriş-Çıkış Defteri”ne kaydedilecek ve her ay sonu itibarıyla sayım, dökümleri yapılarak (OM/50.700.001/1998) “Mal/Ürün Envanteri”ne işlenecek ve sayım ile kayıtlar arasında uygunluk sağlanacaktır.

Rehin alınan ürün ve mallar rehin alındıkları gün sigorta ettirilecek ve bu konuda gecikmeye yer verilmeyecektir. Sigorta, alacaklı ve rehin alan (dain ve mürtehin) sıfatıyla Bankamız adına yaptırılacaktır. Kullandırılan kredinin miktarı ne olursa olsun rehinli ürün ve mallar müşteri tarafından daha önce kendi veya üçüncü kişiler lehine sigorta ettirilmiş bulunuyorsa; bu sigorta Bankamız lehine devredilecektir.

Emtia-Ürün ve Mal Karşılığı Kredilerde faize esas adat toplamı üzerinden yıllık % 1 (Yüzde bir) oranında Muhafaza ve Kontrol Komisyonu alınacaktır.

Yorum yazın