Uluslararası Mali Krizler

Uluslararası Mali Krizler

Uluslararası Mali Krizler Çalışma Grubu mali krizlerin önlenmesi ve gelecekte oluşabilecek krizlere çözüm bulmak amacıyla politikalar oluşturmaktadır. Ancak bu raporun gelişmekte olan piyasalarda yaşanan mevcut problemler için gündem oluşturduğu düşünülmemelidir.

Üyeler özel sektör ve kamu sektörünün karşılaştıkları riskleri daha iyi yönetmeleri için teşvik gerektiği konusuna büyük önem vermekte ve devletlere verdikleri garantileri sınırlamaları ve bu garantilerin düzenleniş şekillerini açıkça belirlemelerini tavsiye etmektedir.

Mali krizlerin sınırlandırılmasında ödeme güçlüğü (insolvency) ve borçlu-alacaklı rejimleri (debtor-creditor regimes) önemli bir araçtır. Rapor bu rejimler için ana prensip ve özellikleri sunmaktadır.

Ülkeler bütün borç sözleşmelerinin şartlarını zamanında ve tam olarak yerine getirmek için büyük çaba göstermelidir. Rapor borçluların ve alacakların ortak çıkarını gözeten bir çerçeveyi oluşturmakta ve gelecekte olması muhtemel mali krizler için çözüm önerileri içermektedir.

Yorum yazın