TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİNDE KÜÇÜK BANKALARIN DURUMU

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİNDE KÜÇÜK BANKALARIN DURUMU

Türk bankacılık sisteminde faiz oranları ister baskı altında isterse serbest olarak belirlensin, hep büyük bankaların ağırlığı hissedilmiştir. “Büyük bankalar sistemin hemen hemen % 50’sini kontrol etmektedir.

Bu yapılanma içinde Türk Bankacılık Sisteminin olipgodist bir yapı gösterdiği diğer bankaların ancak lider bankaların takipçisi durumunda oldukları söylenebilir. Bu bankaların dışında kalanların sistem için belirtilen zımni anlaşmaların dışına çıkanlar (1984’deki centilmenlik anlaşmaları) genel olarak sistemden çekilmek durumunda kalmışlardır. Böyle bir gelişimin ortaya çıkmasının nedeni, sistemin kabulleri dışında rekabetçi davranışların ciddi maliyet artışları yaratmasıdır diyebiliriz.

Ele alınan küçük bankalar büyük ölçüde sistemin genel kabulleri dışında rekabet araçları yaratmaya çalışarak sistemin içindeki paylarını artırmayı amaçlamışlardır.

Yorum yazın